• Slider

Ar-Ge Süreçleri Yönetiminde Etkili Çözümler Ar-Ge Süreçleri, Akademik Envanter Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemlerine Yönelik Etkili Çözümler Sunuyoruz

ABİS, yükseköğretim kurumları, proje destek ofisleri, teknoloji transfer ofisleri, proje fon desteği sağlayan kurumlar ve Ar-Ge Yönetimi yapan kurumlar için etkili süreç yönetim sistemleri üretir.

Kurumların ilgili süreçlerinin yapılandırılması çalışmalarında danışmanlık hizmetleri sağlar, yazılım çözümlerini kurumsal strateji ve uygulamalar için üst düzeyde uyumlu hale getirerek kurumların kullanımına sunar.
HAKKIMIZDA
VİZYON
 • Yükseköğretim kurumları başta olmak üzere muhtelif organizasyonların ihtiyaç duyduğu süreç yönetim yazılımlarını uluslararası standartlarda üretmek
 • TIP Bilişimi alanında bilimsel ve yenilikçi yaklaşımlarla öncü projeleri hayata geçirmek
 • Kesintisiz gelişim için süreklilik içerisinde yatırımlar yapmak
 • Uluslararası firmalarla rekabet edebilmek
 • Üretilen yazılım sistemlerini diğer ülkelere ihraç etmek
 • Araştırmacılara ve kuruluşlara Ar-Ge proje yönetimi ve danışmanlığı hizmetleri sunmak
 • Ulusal ve uluslararası kaynaklarca sağlanan hibeler ve destekler konusunda profesyonel danışmanlık hizmetleri sağlamak
 • Sektörün önde gelen firmaları arasında yer almak


MİSYON
 • Ülkemize fayda sağlayacak bilişim teknolojilerini üretmek
 • Kurumlar için gelişmiş bir bilişim teknolojileri alt yapısı oluşturulmasına katkı sağlamak
 • Kurumların iş süreçlerinin kalitesini yükseltmek ve katma değer sağlamak


DEĞERLER ve İLKELER
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • Kararlılık
 • İşbirliği
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Tüm Süreçlerde Yüksek Kalite


KALİTE POLİTİKASI
 • Uluslararası kalite standartlarına uygun ürünler ve hizmetler sunmak
 • Bilimsel yaklaşımları ve sistematikleri ürün ve hizmetlerine üst düzeyde yansıtmak
 • Bilişim sektöründeki gelişmelere ve müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak üretilen ürünleri sürekli güncellemek
 • Müşteri taleplerine hızlı ve doğru çözümler üretmek
 • Verdiği hizmetlerle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
 • Çalışan memnuniyetini sağlamak ve çalışanların niteliğini kurum içi ve profesyonel eğitimlerle süreklilik içerisinde artırmak
ÜRÜNLERİMİZ
Akademik Veri & Performans Yönetim Sistemi (AVESİS)

AVESİS, akademik envanterin oluşturulması, araştırmacılar için kişisel web sayfaları sunulması, anlık veya dönemsel faaliyet raporları ve istatistiksel bilgilerin üretilmesi gibi muhtelif amaçlara yönelik sahip olduğu fonksiyonel modüller sayesinde kurumların etkili ve stratejik yönetim sergileyebilmelerine olanak sağlayan otomasyon yazılımıdır.

AVESİS, 350 den fazla göstergeye göre kurum, birim, bölüm ve kişi olmak üzere dört düzeyli performansların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) modeline göre performans yönetimi için etkili bir sistem sunmaktadır.

Yükseköğretimin kalitesinin artırılması ve güvence altına alınması birçok ülkede önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu kapsamda, birçok yükseköğretim kurumu gelişerek en iyiler arasında yer alabilmek için muhtelif reform ve yenilikler yapma çabası içerisindedir. Ancak, birçok ülkede yürütülen yükseköğretimde kalite güvence çalışmaları ise henüz somut sonuçlar doğurmamış ve uygulamaya geçememiştir. Dünya genelinde önde gelen yükseköğretim kurumları ise son 10 yıldır performans ölçümü ve stratejik yönetim modelleri geliştirmeye ve kullanmaya başlamışlardır. Bu kapsamda, son yetmişbeş yılın en etkili yönetim modeli olarak kabul edilen ve Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) olarak adlandırılan performans yönetim sistemi önde gelen yükseköğretim kurumları tarafından da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.AVESİS, akademik envanterin oluşturulması, anlık veya dönemsel raporların ve istatistiksel bilgilerin üretilmesi gibi amaçlara yönelik sahip olduğu bir çok fonksiyonel modüller sayesinde kurumların etkili ve stratejik yönetim sergileyebilmelerine imkan sağlamaktadır.
 
AVESİS, 350 den fazla göstergeye göre birim, bölüm ve kişilerin performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve kurumsal karne modeline göre performans yönetimi için etkili bir sistem sunmaktadır.
 
AVESİS, farklı yükseköğretim kurumları için kurumun amaç ve hedeflerine göre uyarlanabilen entegre bir sistemdir.

Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS)

BAPSİS, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimleri bünyesinde yürütülen akademik, idari ve mali tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesine olanak veren süreç yönetim sistemidir. BAPSİS sahip olduğu yirmiye yakın modül ile araştırma projeleri süreçlerinin yönetiminde tüm süreçler için gerçek otomasyon sunan tek sistemdir.

Dış Kaynaklı Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

Yükseköğretim kurumlarında araştırmacıların Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı vb ulusal ve uluslararası proje başvurularının envanterinin oluşturulması, izlenmesi ve bu kapsamda desteklenen projelerin süreçlerinin yürütülmesi için geliştirilmiş otomasyon yazılımıdır.

Bilimsel Çalışmaları Teşvik Sistemi (BTS)

Yükseköğretim kurumlarında araştırmacıların bilimsel yayın, proje ve patent gibi etkinliklerinin parasal ödül ile teşvik edilmesine yönelik süreç yönetim sistemidir. Sistem AVESİS ve BAPSİS sistemleri ile entegre çalışabilmekte ve teşvik süreçlerinin kolaylıkla yürütülebilmesine imkan vermektedir.

Varlık Yönetim Sistemi (VYS)

Yükseköğretim kurumlarının sahip olduğu personel ve öğrenci envanteri, fiziksel, teknolojik ve mali kaynaklar ile kurumun akademik varlıkları, bilimsel, sosyal ve sportif faaliyetleri gibi kurumun tüm kaynaklarının ve faaliyetlerinin envanterinin oluşturulması, izlenmesi ve anlık olarak raporlanabilmesine imkan vermektedir. Ayrıca sahip olduğu etkili araçlar sayesinde stratejik planlamalar ve raporlar hazırlanmasına, YÖK, Bakanlıklar vb kurumların talep ettiği bir çok verinin, girişimcilik endeksi ve üniversite sıralama sistemleri için ihtiyaç duyulan verilerin anlık olarak hazırda bulundurulabilmesine olanak sağlamaktadır.

Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Sistemleri

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve yükseköğretim kurumları Proje Destek Ofisleri (PDO) için Araştırmacı Bilgi Sistemi, Girişimci Bilgi Sistemi, Proje Destek Ofisi Süreç Yönetim Sistemi, Bilgi Toplama ve Anket Sistemi, Ar-Ge Envanter Sistemi, Ar-Ge Destek Asistanı ve Gelişmiş E-Duyuru Sistemi bileşenlerini kapsayan yazılım gurubudur.

HİZMETLERİMİZ • BAP Koordinasyon Birimlerinin Yapılandırılması
 • Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Uygulamaları
 • Yükseköğretim Kurumlarında Performans Yönetimi
 • Üniversite Sıralama Sistemleri İçin Veri Hazırlama
 • Üniversiteler Girişimcilik Endeksi İçin Veri Hazırlama
 • Ar-Ge Proje Yönetimi
 • e-Kurum Danışmanlık Hizmetleri
 • Bilgi Paylaşım Platformu Hizmetleri
REFERANSLARIMIZ
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversiesi
Acıbadem Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversiesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Lokman Hekim Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Polis Akademisi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
RTEÜ Geliştirme Vakfı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
TED Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İLETİŞİM
İLETİŞİM BİLGİLERİ
info (at) abisteknoloji.com.tr
destek (at) abisteknoloji.com.tr (Ürünlerimizle ilgili destek ihtiyaçlarınız için bu adresi kullanabilirsiniz)

ERCİYES TEKNOPARK OFİSİMİZ

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tekno-1 Binası Giriş Kat No:11, KAYSERİ
+90 (352) 380 00 10
+90 (352) 380 00 11

ODTÜ TEKNOKENT OFİSİMİZ

Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı, ODTÜ Teknokent Bina No: 29 Gümüş Bloklar K1-7 Çankaya/ANKARA